Verwarmingselement

plaatsing verwarming en verwarmingselement

Een verwarmingselement kan verschillende betekenissen hebben. Zo zijn de radiatoren, de leidingen van een vloer- of wandverwarming en vectoren allemaal elementen van een verwarming en kunnen ze al dan niet gecombineerd voorkomen in eenzelfde verwarmingsinstallatie. De verschillende eigenschappen die elk element kent kunnen bijdragen tot een optimale verwarming in zijn geheel wat natuurlijk de bedoeling is wanneer men een verwarmingsinstallatie gebruikt. Vaak gebruiken mensen eenzelfde element zonder combinatie met een ander en vindt men dit al bevredigend genoeg. Het is dan ook louter preferentie of na een klein beetje research dat men zal gaan overwegen om verschillende elementen te gaan combineren. Vaak kan men hier geheel vrij in zijn en kan men zo de optimale combinatie uitkiezen uit een reeks verschillende elementen. De installateur zal op voorhand kunnen meedelen welke elementen combineerbaar zijn binnen hetzelfde systeem en vervolgens ook de kosten kunnen opstellen zodat U een duidelijk beeld krijgt van het totaalbedrag van de combinatie en de verwarmingsinstallatie in z’n geheel.

Anderzijds is een verwarmingselement ook een onderdeel van een elektrische boiler dat instaat voor de opwarming van het doorstromende water door middel van elektrische energie. Het verwarmingselement is dan een elektrische spaan die opgewarmd zal worden door de elektrische energie die er door stroomt waardoor de afgegeven warmte zal overgedragen worden op het water dat door de koperen buizen stroomt die zich vlakbij het verwarmingselement bevinden. Dit is een principe dat in elke elektrische boiler voorkomt en tot op de dag van vandaag nog altijd gebruikt wordt. Het voordeel hieraan is dat men geen risico loopt op gasvorming en dat er geen risico is op lekken. Het verwarmingselement is tevens ook gemakkelijk vervangbaar en vormt slechts een kleine reparatie moest er zich toch ooit een defect voordoen op dit onderdeel van de elektrische boiler.

Recente artikelen:

Alternatieve verwarming

Alternatieve verwarming

Alternatieve verwarming is een verzamelnaam voor alle soorten verwarming die gebruik maken van duurzame of alternatieve vormen van energie, maar ook voor zij die gebruik...

Aquariumverwarming

Aquariumverwarming

Eigenaars van aquaria met tropische vissen zullen ook wel beseffen dat de temperatuur van het water in ons land nooit erg hoog zal gaan en...

Gasverwarming

Gasverwarming

De gasverwarming is een type verwarming dat reeds enkele jaren steeds meer als vervanger dient van de klassieke installatie die werkt op stookolie. Het is...

Aardverwarming

Aardverwarming

Wanneer men aardverwarming opzoekt zal men uiteenlopende artikels vinden die vooral te maken zullen hebben met het broeikaseffect. Het is echter niet zo dat aardverwarming...

Verwarmingselement

Verwarmingslint

Een verwarmingslint is zoals het woord zelf al zegt een lint dat zal instaan voor de verwarming van datgene waarrond het gewikkeld of aangebracht wordt....

Advertentie

adverteren